W Polsce na szczęście nie ma DEMOKRACJI - jest Rzeczpospolita (republika)! Czym się różni DEMOKRACJA od REPUBLIKI? DEMOKRACJA to rządy większości, wg własnego upodobania, byle z poparciem większości; rządy niedoskonałe, gdyż te zmienne upodobania większości mogły zamienić się w dyktaturę większości. Starożytni Grecy, którzy wymyślili demokrację, jej niedoskonałości starali się eliminować w następujący sposób: każdy oddający głos musiał przejść szkolenia (a więc WIEDZA i mądre decyzje) i zawsze musieli głosować wszyscy uprawnieni (lub prawie wszyscy), co i tak nie chroniło mniejszości, ale starożytnym to wystarczyło... DEMOKRACJA sprawdzała się w małych jednorodnych społecznościach. REPUBLIKA to rządy wszystkich równych wobec PRAW, czyli obok głosu ludu pojawił się element reguł (PRAWO), których ci wszyscy powinni przestrzegać i nie mogą dowolnie zmienić... REPUBLIKA stał się modelem dla większych społeczności, w których tylko pewne postępowania mają charakter DEMOKRATYCZNY (głównie - bo dotyczy większych społeczności - wyboru przedstawicieli do sprawowania władzy lub stanowienia praw podstawowych). Wśród tych reguł wyszczególniono pewne podstawowe zwane KONSTYTUCJĄ, której celem jest zagwarantowanie podstawowych praw wszystkim.. Oczywiście PRAWO funkcjonowało też w innych modelach niż demokracja i republika. Ale w demokracji reguły można było zmieniać przy każdym głosowaniu, w republice - dzięki podstawowej umowie KONSTYTUCJI - już nie było to takie łatwe.. Czyli w REPUBLICE spotkało się i PRAWO i DEMOKRACJA jako dobra dla WSZYSTKICH, nie tylko dla większości... Dlatego w POLSCE, jeżeli ktoś ze sprawujących władzę, powołuje się wyłącznie na reguły demokratyczne, powinien być tej władzy natychmiast pozbawiony! (można mnie cytować Emotikon smile ) O mankamentach PRAWA i DEMOKRACJI w REPUBLICE kiedy indziej...